Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej.

Wysoki kontrast

 

 

BIP

   

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), jedyna w Polsce instytucja zajmująca się kompleksowo postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi wytworzonymi na terenie naszego kraju poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. OCHRONY FIZYCZNEJ I OBRONNOŚCI

W zakresie ochrony fizycznej:

 • opracowywanie i aktualizacja planów, systemów z zakresu ochrony fizycznej Zakładu oraz uzgadnianie ich zapisów z uprawnionymi organami;
 • nadzór i koordynowanie zabezpieczeń technicznych ochrony fizycznej Zakładu, w tym przeglądy i konserwacje;
 • przygotowywanie i udział w okresowych inspekcjach w zakresie kontroli fizycznej wykonywanych przez uprawnione organy;
 • opracowywanie procedur i instrukcji związanych z ochroną fizyczną;
 • cykliczne szkolenia pracowników  Zakładu w zakresie ochrony fizycznej;
 • współpraca z wewnętrzną służbą ochrony NCBJ – ochrona fizyczna budynków i terenu Zakładu;
 • współpraca z firmą wykonującą zadania ochrony fizycznej w KSOP w Różanie;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowań związanych z zamówieniami publicznymi z zakresu ochrony fizycznej obiektów Zakładu;
 • przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z realizacji umów z wykonawcami usług ochrony fizycznej obiektów Zakładu.

W zakresie obronności:

 • wykonywanie zadań z zakresu planowania obronnego oraz opracowywanie i systematyczne uaktualnianie operacyjnych planów obronnych, a także opracowywanie planów szkoleń i ćwiczeń oraz realizacja szkoleń obronnych w celu realizacji szkoleń i zadań z zakresu obrony cywilnej;
 • prowadzenie ewidencji i przechowywanie dokumentów związanych z problematyką celu sprawnego przekazywania instytucjom zewnętrznym związanym z obronnością kraju;
 • prowadzenie przygotowań do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa – organizowanie stałego dyżuru, organizacja Głównego Stanowiska Kierowania (GSK) w celu realizacji zadań obronnych i uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa;
 • opracowywanie i systematyczne uaktualnianie obowiązującej dokumentacji w dziedzinie obronności na okres pokoju i stanów nadzwyczajnych w celu doskonalenia mechanizmów podwyższania gotowości obronnej, w tym funkcjonowania systemu stałych dyżurów;
 • współuczestnictwo w pracach związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w celu realizacji tych procesów;
 • organizowanie szkoleń pracowników z zakresu obrony cywilnej oraz uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez jednostki zewnętrzne w celu przygotowania pracowników na wypadek zagrożeń konfliktem zbrojnym, klęską żywiołową czy awarią;
 • przygotowywanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno – wojskowej w celu realizacji przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego;
 • planowanie i nadzór nad zaopatrywaniem formacji obrony cywilnej w sprzęt w celu utrzymania właściwego stanu zaopatrzenia formacji obrony cywilnej.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w stabilnej firmie, działającej w unikatowej branży;
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji;
 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • Ubezpieczenie zdrowotne;
 • Pakiet świadczeń socjalnych;
 • Miejsce pracy Otwock-Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7, około 30 km od centrum Warszawy. Pracodawca zapewnia dojazd od pracy autobusami pracowniczymi.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • poddania się procedurze postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” oraz odbycia przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • znajomości języka angielskiego;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office;
 • bardzo dobrej znajomości krajowych uregulowań prawnych w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności Zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
 • łatwego przyswajania wiedzy;
 • mile widziane kursy szkolenia w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa;
 • posiadania ważnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742);
 • posiadania obywatelstwa polskiego oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętności efektywnej komunikacji i umiejętności pracy w zespole;
 • samodzielności i skuteczności w działaniu;
 • wysokiej motywacji do pracy;
 • wysokiej kultury osobistej.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy od wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres trzech miesięcy od wysłania zgłoszenia rekrutacyjnego. .

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.