Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej.

Wysoki kontrast

Zgłoszenia: tel. 22 718 00 92

zamknięty

Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych – Urządzenie do pomiaru opakowań z odpadami promieniotwórczymi

   

zamknięty

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie parkingu zewnętrznego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

  

zamknięty

Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych - Zaprojektowanie i budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów (TPO) promieniotwórczych na terenie ZUOP

    

zamknięty

Invitation to technical dialog - Design and construction of a thermal radioactive waste treatment installation at RWMP site

  

zamknięty

Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń biurowych

     

zamknięty

Opracowania projektu technicznego, wykonawczego instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i instalacji klimatyzacji w kilkukondygnacyjnym budynku biurowo-technicznym w ZUOP

zamknięty

Wykonanie usługi audytu w zakresie wdrożenie ochrony danych osobowych (RODO)

 

zamknięty

Przetarg na zagospodarowanie terenu KSOP w Różanie

 

zamknięty

Przetarg na zagospodarowanie terenu KSOP w Różanie

    

zamknięty

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi koszenia trawy oraz wycinania zakrzewień na wszystkich skarpach na terenie KSOP w Różanie

   

zamknięty

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z transportem betonu klasy C30/37 do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych

 

zamknięty

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch pojemników żelbetowych na odpady promieniotwórcze

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.