Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej.

Wysoki kontrast

Zgłoszenia: tel. 22 718 00 92

zamknięty

Zawiadomienie o sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego

   

zamknięty

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych do ZUOP

   

zamknięty

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie systemu asekuracji dachu budynku nr 35 w ZUOP

   

zamknięty

Zawiadomienie o sprzedaży w drodze przetargu wózka akumulatorowego platformowego typ WAN 13-0202

   

zamknięty

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi ubezpieczenia mienia dla ZUOP

 

zamknięty

Invitation to technical dialog under Public Procurement Law - Procurement of a radioactive waste packaging measurement device

   

zamknięty

Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych – Urządzenie do pomiaru opakowań z odpadami promieniotwórczymi

   

zamknięty

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie parkingu zewnętrznego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

  

zamknięty

Zaproszenie do uczestnictwa w dialogu technicznym prowadzonym na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych - Zaprojektowanie i budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów (TPO) promieniotwórczych na terenie ZUOP

    

zamknięty

Invitation to technical dialog - Design and construction of a thermal radioactive waste treatment installation at RWMP site

  

zamknięty

Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń biurowych

     

zamknięty

Opracowania projektu technicznego, wykonawczego instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i instalacji klimatyzacji w kilkukondygnacyjnym budynku biurowo-technicznym w ZUOP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.